هزینه های صندوق

رديف

عنوان هزینه

شرح نحوۀ محاسبۀ هزینه

1

هزینه‌های تأسیس

حداکثر تا مبلغ 1,500 میلیون ریال با ارائۀ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

2

برآورد هزینه ساخت پروژه

كلاً به مبلغ 15,578 میلیارد ريال که تفکیک هزینه ساخت هر مرحله در طرح توجیهی آمده است.

3

هزینه‌های پشتیبانی پروژه شامل هزینه‌های دریافت مجوزهای اجرای پروژه، حق‌الزحمه حسابرسی شرکت پروژه، هزینه‌های عمومی و اداری شرکت پروژه

کلاً به مبلغ 54,651 میلیون ریال که شامل هزینه‌های عوارض شهرداری و هزینه‌های عمومی و اداری شرکت پروژه می‌باشد و به تفکیک در طرح توجیهی پروژه به آن‌ها اشاره شده است. 

4

کارمزد مدیر صندوق

 

مجموع موارد زیر :

- در ابتدای هردوره سه ماهه محاسبه کارمزد ، معادل هشت در هزار (0.008) حجم پذیره‌نویسی در مرحله اول.

- و سالانه مبلغ ثابت 1.000 میلیون ریال .

- سقف کارمزد مدیر در طول عمر صندوق 20.000 میلیون ریال است .

 

5

کارمزد ناظر فنی

9.500 میلیون ریال در طول عمر باقیمانده تا بهره‌برداری کامل پروژه.

6

کارمزد متولي

-  سالانه مبلغ ثابت 1,000 ميليون ريال.

7

کارمزد متعهد‌پذیره‌نویس

 

پنج در هزار(0.005) از قیمت پذیره نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری عرضه شده در دوره پذیره‌نویسی اولیه.

پنج در هزار(0.005) از قیمت پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری عرضه شده در هرمرحله از افزایش سرمایه.

 


 
کارمزد بازارگردان
یک درصد قیمت پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری عرضه شده تا دو سال از تاریخ عرضه اولیه واحدهای صندوق متناسب با حجم و دوره زمانی از زمان
پذیره‌نویسی واحدها

9

حق‌الزحمۀ حسابرس

-  سالانه مبلغ ثابت 702 میلیون ریال براي اظهار نظر راجع به گزارش‌هاي دوره‌اي صندوق و صورت‌های مالی تلفیقی صندوق؛

10

كارمزد تصفيه صندوق

مجموع مبالغ زير:

-  براي هر دوره مالی، معادل یک در ده هزار (0.0001) هزینه اجرای پروژه در آن دوره حداکثر تا سقف 900 میلیون ریال؛

11

حق حضور و پاداش اعضاي هيأت مدیره

به تصويب مجمع صندوق ماهانه مبلغ 3,600,000 ريال براي هر عضو هيأت مديره.

12

حق­الزحمه ارزیابی دارایی­های صندوق توسط کارشناسان

براساس تصویب هیأت­مدیره تا سقف کارمزد تعیین شده در مقررات مربوطه

13

هزینه­‌های دسترسی به نرم­افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

هزینه­ دسترسی به نرم­افزار صندوق، نصب و راه­اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 1.500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

14  هزينه‌هاي برگزاري مجامع صندوق  حداکثر تا مبلغ 150 ميليون ريال براي برگزاري مجمع در طول يك‌سال مالي با ارايه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق