مراحل سرمایه گذاری

علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این صندوق باید واحدهای سرمایه‌گذاری آن را خریداری ‌نمایند. دردورۀ پذیره ­نویسی اولیه، کلیۀ علاقه­ مندان می­توانند، نسبت به خرید واحدهای سرمایه ­گذاری عرضه شده اقدام کنند. علاقه‌مندان به سرمايه‌گذاري در صندوق، همچنین می‌توانند در هر مرحله از افزایش  سرمایۀ صندوق پس ازدورۀ پذیره­نویسی اولیه در صورتی‌ که به قیمت اسمی باشد، حق‌تقدم ساير سرمايه‌گذاران را خريداري كرده و با پرداخت قیمت اسمی در مهلت مقرر، حق ­تقدم خریداری شده را به واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق تبدیل کنند. همچنین علاقه‌مندان می­توانند، واحدهای سرمایه­ گذاری آن دسته از سرمایه­ گذاران صندوق که علاقه ­مند به فروش واحدهای سرمایه­ گذاری خود هستند را از طریق بورس یا بازار خارج از بورس خریداری کنند. خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق، از طریق هر یک از کارگزاران فعال در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه، امکان‌پذیر خواهد بود. درصورتی‌که افزایش سرمایۀ صندوق به ارزش بازار واحدهای سرمایه‌گذاری باشد، فرآیند مربوطه توسط مدیر صندوق تهیه و پس از تأیید سازمان، اجرا می‌شود.