اخبار صندوق
بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی پرند، از جمله نیروگاه‌های خصوصی شرکت مپنا در سال ۹۰ از محل تهاتر بدهی‌های وزارت نیرو با مطالبات این شرکت، به شرکت تولید برق پرند مپنا واگذار شد. توسعه بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند با توجه به اهمیت این نیروگاه در شبکه...
8/7/2018 4:20:00 PM
مدیرعامل شرکت بهره‌برداری و تعمیراتی مپنا در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه نیروگاه پرند به عنوان اولین و جدی‌ترین پروژه بخش بخار بیع متقابل بر اساس تبصره 19 قانون بودجه در کشور در دستور کار شرکت تولید برق پرند مپنا قرار گرفته است، از سنکرون ش...
11/22/2017 4:15:00 PM