اطلاعات بازارگردانی

تاریخ

1396/01/01

دامنه مظنه بازارگردان

2%

حداقل سفارشات انباشته

1% واحدهای پذیره نویسی شده

حداقل معاملات روزانه

5% واحدهای پذیره نویسی شده

مظنه خرید بازارگردان

مظنه فروش بازارگردان

صندوق در یک نگاه

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/01/01

مدیر صندوق:

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

متولی صندوق:

شرکت تأمین سرمایه تمدن

ناظر فنی:

شرکت مهندسی مسینان

متعهد پذیره‌نویس:

شرکت تأمین سرمایه امین 

حسابرس:

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر

بازارگردان:

شرکت تأمین سرمایه امین